Rejestracja jako Instytucja Szkoleniowa

Informujemy, że z dniem 13.04.2017 Klub uzyskał wpis do

Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy

pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00149/2017