Uzgodnienie Statutu w Ministerstwie Obrony Narodowej

W dniu 20 lipca 2017 roku został uzgodniony Statut MSKS Zagłębie pod względem zakresu prowadzonej działalności w Ministerstwie Obrony Narodowej