Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2016 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego

I STAŁO SIĘ …. to co się miało stać !!!!!

Dawny Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DORADO WOPR Sosnowiec, po prawie 5 latach funkcjonowania, Postanowieniem nr KA.VIII Ns-REJ.KRS/5352/17/087 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS został przekształcony w:

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE”.

Zatem z początkiem marca 2017 rozpoczyna się nowy rozdział Klubu, ze zmienioną konwencją działalności i w nowych realiach.

Kto by pomyślał, że do tego stanu przyczyniło się tak dobitnie swoim destrukcyjnym działaniem Śląskie WOPR.