Historia i inne dane

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie”

41-205 Sosnowiec, Pl. Kościuszki 5,
NIP: 644 350 06 09, REGON: 242952351, KRS: 0000585616

KONTAKT

Status Klubu

Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000585616

Informacje o Klubie

GENEZA POWSTANIA KLUBU:

Protoplastą powstania był Leszek Czarnecki urodzony w 1952 r. w Sosnowcu – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, trener pływania, koszykówki, ratownik wodny. W 1998 r. zainicjował Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DORADO , Sosnowiecki Ośrodek Nauki Pływania i Gimnastyki Korekcyjnej DORADO-1. Praca trenerska i dydaktyczna pozwoliła na wyszkolenie zawodników osiągających znaczne sukcesy medalowe na arenach wojewódzkich i krajowych. Leszek Czarnecki zmarł nagle w roku 2009, w wieku 57 lat.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DORADO – WOPR Sosnowiec powołano w 2011 roku, aby zarejestrować go w ewidencji Klubów sportowych Prezydenta Miasta pod numerem 36 na podstawie Decyzji z dnia 4 czerwca 2012. W 2012 Gabriela Czarnecka przekazała dorobek sportowy i sprzętowy MUKS DORADO, co zainicjowało proces powstawania struktury łączącej sportowy dorobek WOPR Sosnowiec i MUKS DORADO. Ze względu na zmiany w ustawie o sporcie w 2012 roku klub przejął od struktur WOPR Sosnowiec całkowicie zakres szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, jak również współorganizację wodnych imprez sportowych i rekreacyjnych razem ze sprzętem do tego przeznaczonym. Głównym celem działania klubu była popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu, rekreacji i turystyki na obszarach wodnych w ramach społeczności lokalnej.

W wyniku Postanowienia Krajowego Sądu Rejestrowego z dnia 10 listopada 2015 roku nadającego numer rejestrowy KRS 0000585616 klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a także łączyć się w związki i wchodzić w skład struktur innych stowarzyszeń i organizacji zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w statutach tych organizacji.

W 2016 roku
dokonano weryfikacji nieaktywnych i działających w innych podmiotach członków Klubu i na bazie Postanowienia KA VIII Rs-Rej. KRS 5352/17 /087 z dnia 2 marca 2017 Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy przekształcono go w Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie”.

Od 20 lipca 2017 Klub posiada uzgodnienia zakresu działalności statutowej z Ministerstwem Obrony Narodowej.

W ramach Klubu działają 3 sekcje:

  • Rekreacyjno – Turystyczna,
  • Sportowa
  • Sportów Obronnych i Politechnicznych