O Klubie – Historia i inne dane

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie”

41-205 Sosnowiec, Pl. Kościuszki 5,
NIP: 644 350 06 09, REGON: 242952351, KRS: 0000585616

KONTAKT

Status Klubu

Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000585616

Jednostka regionalna Wodnego Pogotowia Ratunkowego

KRS: 0000418686, Dział 1, Rubryka 3 – Jednostki terenowe lub oddziały, poz. 2

podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego 

na podstawie Decyzji MSW nr 35/2013 z dnia 18 grudnia 2013, Pozycja wykazu MSWiA – 34

Organy Klubu

ZARZĄD KLUBU

  • Prezes Zarządu: Sławomir DĘBSKI
  • Wiceprezesi Zarządu: Piotr KWIATKOWSKI, Arkadiusz KULA
  • Członkowie Zarządu: Irena ROST, Piotr SYWAŁA, Andrzej NIZIURSKI,

KOMISJA REWIZYJNA

  • Przemysław PIASECKI,
  • Jakub JASIŃSKI,
  • Piotr GRABOWSKI,

Dokumenty Klubu

Statut MSKS

KRS 0000585616

Informacje o Klubie

GENEZA POWSTANIA KLUBU:

Protoplastą powstania był Leszek Czarnecki urodzony w 1952 r. w Sosnowcu – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, trener pływania, koszykówki, ratownik wodny. W 1998 r. zainicjował Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DORADO , Sosnowiecki Ośrodek Nauki Pływania i Gimnastyki Korekcyjnej DORADO1. Praca trenerska i dydaktyczna pozwoliła na wyszkolenie zawodników osiągających znaczne sukcesy medalowe na arenach wojewódzkich i krajowych. Leszek Czarnecki zmarł nagle w roku 2009, w wieku 57 lat.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DORADO – WOPR Sosnowiec powołano w 2011 roku, aby zarejestrować go w ewidencji Klubów sportowych Prezydenta Miasta pod numerem 36 na podstawie Decyzji z dnia 4 czerwca 2012. W 2012 Gabriela Czarnecka przekazała dorobek sportowy i sprzętowy MUKS DORADO, co zainicjowało proces powstawania struktury łączącej sportowy dorobek WOPR Sosnowiec i MUKS DORADO. Pierwotnie klub przejął od struktur WOPR Sosnowiec całkowicie zakres szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, jak również współorganizację wodnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Głównym celem działania klubu była popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu, rekreacji i turystyki na obszarach wodnych w ramach społeczności lokalnej. Obszarami znajdującymi się w sferze działalności klubu są: kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, sporty motorowodne, kajting, rafting, kanioning, nurkowanie, ratownictwo sportowe, ratownictwo sportowe łodzi IRB, aqua aerobic. Realizacja celów statutowych przyjmuje formy: zawodów, meetingów, regat, spływów, imprez i zabaw plenerowych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów.
W wyniku Postanowienia Krajowego Sądu Rejestrowego z dnia 10 listopada 2015 roku nadającego numer rejestrowy KRS 0000585616 klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a także łączyć się w związki i wchodzić w skład struktur innych stowarzyszeń i organizacji zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w statutach tych organizacji.

W 2016 roku
dokonano weryfikacji nieaktywnych i działających w innych podmiotach członków Klubu i przekształcono go w Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie” na bazie Postanowienia KA VIII Rs-Rej. KRS 5352/17 /087 z dnia 2 marca 2017 Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy –  Wyznaczono nowe kierunki działania dla klubu poszerzając jego zakres do obecnego stanu: 
pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, sporty motorowodne, kajting, rafting, kanioning, nurkowanie, ratownictwo sportowe, ratownictwo sportowe łodzi IRB, aqua aerobic, jeździectwo, turystyka piesza, rowerowa i motorowa w tym jazda terenowa samochodami i quadami, narciarstwo, praca na technikach linowych oraz sporty obronne takie jak strzelectwo i techniki terenowe. 

Obecnie w klubie powołane są 3 sekcje – Uchwałą Zarządu 1/2017 z dnia 12 lutego 2017:

W  marcu 2017 zgodnie z wymogami art. 45 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach trwają uzgodnienia pod względem merytorycznego zakresu działania klubu z Ministerstwem Obrony Narodowej.