Phantoms – Info

Grupa powstała ww 2018 roku jako zespół ludzi, których zajmowała wspólna pasja – ASG. Łączyło nas wiele wspólnych wypadów, ćwiczeń, działań. Wszystko jednak odbywało się spontanicznie dzięki ludziom, którzy działali razem. Na początku 2020 zmienił się kierunek działania grupy i postanowiliśmy sformalizować swoją działalność. Umożliwił nam to Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy “Zagłębie”, zarejestrowanym jako Organizacja Pożytku Publicznego w KRS pod numerem 0000585616. W ramach Sekcji Sportów Obronnych i Politechnicznych uzyskano zatwierdzenie działalności Klubu w Ministerstwie Obrony Narodowej po pozytywnym opiniowaniu Statutu w dniu 20.07.2017