Pierwsza Pomoc

SZKOLENIA SPEŁNIAJĄCE WYTYCZNE:

DLA NAUCZYCIELI

zawarte w §21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

DLA OPIEKUNEK, WOLONTARIUSZY, OPIEKUNEK DZIENNYCH
zawarte w nowelizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60)

PRACOWNICZE

zgodne z Art. 2091.  § 1. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

z zakresu BLS/AED zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji