Motorowodne

Podstawa prawna szkoleń

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) (art. 37a)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460

STERNIK MOTOROWODNY

Sternik motorowodny – podstawowe uprawnienia z zakresu turystyki wodnej

Wymagania

ukończenie 14. roku życia,

zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia

prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,

prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm (3704km) od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku 14 – 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.

MORSKI STERNIK MOTOROWODNY

Motorowodny sternik morski – jeden z patentów motorowodnych.

Wymagania

ukończenie 18. roku życia,

odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia

prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,

prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Dodatkowo patent ten (na podstawie § 13. ust 1. rozporządzenia) daje uprawnienia jachtowego sternika morskiego, jeśli jego posiadacz ma też co najmniej patent żeglarza jachtowego

HOLOWANIE OBIEKTÓW

Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających – państwowy dokument wymagany do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających (z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych).

Wymagania

ukończenie 18. roku życia

zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

Uprawnienia

holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych