Żeglarskie

Podstawa prawna szkoleń

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) (art. 37a)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460

ŻEGLARZ JACHTOWY

Żeglarz jachtowy – najniższy z trzech wymaganych prawem patentów żeglarskich w Polsce

Wymagania

ukończenie 14. roku życia,

zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia

prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,

prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm (3704km) od brzegu, w porze dziennej.